Azja-Pacyfik

Azja Pacyfik 16/2013

Volume 16/2013
(Poland's relations with East Asia)

Krzysztof Szumski. Polska polityka zagraniczna wobec Azji i Pacyfiku po 1989 roku [Poland's Foreign Policy towards Asoa and Pacific after the Turning Point of the Yeat 1989].

Dominik Mierzejewski. Transformacja polityczna Polski w chińskich debatach politologicznych [Polish Transformation in Chinese Public Discourse].

Małgorzata Gmurczyk-Wrońska. Obraz Chin w raportach dyplomatycznych Stanisława Patka z lat 20. XX wieku [The Image of China in Stanislaw Patek's Diplomatic Reports of the 1920s].

Katarzyna Golik. Zarys problemów współpracy Polska-Chiny na przykładzie Mongolii Wewnętrznej [The Outline of Problems in Cooperation between Poland and China on the Example of Inner Mongolia].

Paulina Rasińska. Odnalezione w tłumaczeniu. Polska literatura oraz jej tłumacze w krajach Azji Wschodniej [Found in Translation. Polish Literature and Its Translation in East Asia].

Marcin Jacoby. Działalność Instytutu Adama Mickiewicza w Azji [The presence of Adam Mickiewicz Institute of Asia].

Ewa Paśnik. Tłumaczenia chińskiego piśmiennictwa na język polski w ujęciu historycznym [Translations of Chinese Writings into Polish as Perceived from the Historical Perspective].

Li Yinan. Literatura polska w Chinach: historia przekładów [Chinese Translations of Polish Literature].

Anna Diniejko. O polsko-koreańskich kontaktach naukowych, kulturalnych i literackich [Polish-Korean Relations in the Fields of Science, Culture and Literature].

Jerzy Tulisow. Z dziejów mongolistyki w Polsce [From the History of Mongolian Studies in Poland].

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.