Azja-Pacyfik

Najnowszy numer

Volume 17/2014
(Poland's relations with East Asia)

Poland − China

Konstanty Symonolewicz. Mała Polska na chińskiej ziemi [Little Poland on the Chinese Soil].

Włodzimierz Cieciura. Opis zniszczenia Polski Liang Qichao z 1896 roku i narodziny polskiego toposu w chińskim dyskursie reformistycznym [Liang Qichao’s 1896 Record of the Destruction of Poland and the Emergence of the Polish Topos in the Chinese Reformist Discourse].

Krzysztof Gawlikowski. Obrazy Chin na Zachodzie: nie ufać obiegowym stereotypom [Images of China in the West: do not Trust Widely Circulating Stereotypes].

Wojciech Ostrowski. Wpływ polityki Chińskiej Republiki Ludowej na reformy polskiego Października 1956 [The Impact of the Policy of the People's Republic of China on the Reforms of "the Polish October" 1956].

Zhao Gang. 60 lat chińskiej polonistyki [Sixty Years of Polish Studies in Beijing].

Poland and East Asia

Janusz Szymankiewicz. Rozwój azjatyckich sztuk walk w Polsce. Od recepcji technik fizycznych do pogłębionej refleksji kulturowej [The Development of Martial Arts in Poland. From Reception of Physical Techniques to Deep Cultural Reflection].

Lê Thanh Hài. Pogranicze smaków. Antropologiczna refleksja o rozwoju wietnamskiej kuchni w Polsce od lat 90 [Boundaries of Taste. Anthropological Reflection on the Development of Vietnamese Cuisine in Poland from the 1990s].

Krzysztof Szumski. Przełomowy rok 2011 w Birmie: demokratyczne przemiany w kontekście międzynarodowym (w tym stosunki z Polską) [2011 – a Breakthrough Year in Myanmar].

Katarzyna Nowak. Muzeum Manggha − Japonia w Krakowie [The Manggha Museum – Japan in Cracow].

The Development of Martial Arts in Poland.

From Reception of Physical Techniques to Deep Cultural Reflection

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.