Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik Vol. 18/2015

Volume 18/2015
(China: in the sphere of new cults)

Krzysztof Gawlikowski. Zmiany stosunku do Mao Zedonga w Chinach współczesnych i jego kult religijny [Changing attitudes towards Mao Zedong in the PRC and his religious cults].

Małgorzata Religa. Yiguandao i kult Niezrodzonej Macierzy [Yiguandao and the cult of the Unbord Mother].

Dominik Mierzejewski. Kult jednostki a problem tworzenia „rewolucyjnej tożsamości” w okresie Rewolucji Kulturalnej [Cult of personality and the question of creating "revolutionary identity" during the Cultural Revolution].

Katarzyna Golik. Synkretyczne kulty współczesnych Mandżurów [Contemporary syncretic cultds among the Manchus].

Joanna Afek. Chińskie tradycyjne praktyki magiczne na rzecz osiągnięcia i utrzymania bogactwa [The cult of money in contemporary China: traditional magical practices promising wealth].

Marek Tylkowski. Gu Hongming – zapomniany „mędrzec Wschodu” [Gu Hongmin - the forgotten sage of the East].

Anna Czelnokowa-Siejka. Postrzeganie japońskiej kultury anime we współczesnym chińskim środowisku młodzieżowym [The perception of Japanese anime culture in the contemporary Chinese youth environment].

Joanna Starecka. Trudny proces wskrzeszania japońskiej dumy narodowej [The difficult process of reviving Japanese national pride].

Krzysztof Szumski. Nowa polityka zagraniczna prezydenta Chin Xi Jinpinga [China: President Xi Jinping's new foreign policy].

Wang Yun. Wpływ modernizacji Chin na funkcjonowanie guanxi w chińskim społeczeństwie [The evolution of guangxi in the course of modernization of China].

中山 辛亥革命研究: 与前高峰论坛纪实, 中国中山研究会, [Badania nad Sun Zhongshanem i Rewolucją Xinhai: retrospekcja i bogata przyszłość. Zapis dyskusji na forum dyskusyjnym, Towarzystwo Badań nad Sun Yat-senem], Beijing 2011, ss. 214

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.