Azja-Pacyfik

Najnowszy numer

Volume 13/2010 (Burma)

Bogdan Góralczyk. Nowy rozdział w dziejach Birmy-Myanmar: Co ze sobą przyniesie? [A New Chapter in the History of Burma-Myanmar: What Will It Bring About?]

Bogdan Góralczyk. Brytyjczycy wkraczają do Birmy (Historia trzech inwazji) [The British Encroach into Burma - the History of Three Invasions].

Krzysztof Gawlikowski. Generał Aung San – twórca niepodległości Birmy [General Aung San - the Father of Burma's Independence].

Wiktor Ostasz. Neutralizm powojennej Birmy w kontekście amerykańskiej i brytyjskiej polityki w regionie 1945–1962 [Post-War Burma's Neutralism against Its Relations with Great Britain and the United States (1948-1962)].

Maung Than Htun Aung. Rozwój buddyzmu i medytacji Vipassana w nowoczesnej Birmie [Renaissance of Buddhism and Vipassana Meditation in Modern Burma].

Ewa Oziewicz. Nowy regionalizm azjatycki ze szczególnym uwzględnieniem ASEAN+3 [New Asian Regionalism with Particular Focus on ASEAN+3].

Piotr Ostaszewski. ASEAN i zmiany polityczno-gospodarcze w Wietnamie, Kambodży i Laosie [ASEAN and the Political and Economic Changes in Vietnam, Cambodia and Laos].

Agnieszka Bartuzi. Współpraca Unii Europejskiej z Tajwanem w kontekście kryzysu globalnego – perspektywy rozwoju [Economic Cooperation between the EU and Taiwan in the Context of the Global Crisis - Perspectives of Development].

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.