Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik 11/2008

Volume 11/2008
(Japonia i Azja południowa - Japan and South-East Asia) [English abstracts in PDF]

Contents (PDF)

Karol Żakowski. Zniesienie frakcyjności w japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej: Stare zadanie w nowych czasach [Dissolution of Factions in the Japanese Liberal-Democratic Party: the Old Tasks in the New Times].

Barbara Mrówka. Zakończenie misji japońskich specjalistów w Polsce Doświadczenia pierwszego etapu współpracy pomocowej [Missions of the Japanese specialists in Poland - An Overview: Experience of the First Stage of the Assistance Cooperation].

Magdalena Komór. Ceremonia herbaty w Japonii [Japanese Tea Ceremony].

Marzena Ołtarzewska. Esej o gejszach [A Figure of Geisha].

Krzysztof Dębnicki. Europejskie wartości republikańskie „Wolność, równość, braterstwo”, a życie polityczne Indii [Western Republican Values "Liberty, Equality, Fraternity" and the Political Reality of India].

Joanna Łupińska. Z historii stosunków polsko-indyjskich: lata 30. i 40. XX w [Indo-Polish Relations. A Historical Overview: the 1930s and the 1940s].

Adam Jelonek. Konflikt etniczny na Sri Lance. Unitarne państwo w pluralnym społeczeństwie [The Ethnic Conflict in Sri Lanka. Unitary State in a Plural Society].

Jakub Polit. Główne nurty historiografii anglosaskiej wobec Narodowych Chin Kuomintangu [Anglo-Saxon Historiography of Kuomintang Nationalist China (The Main Currents)].

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.