Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik 10/2007

Volume 10/2007
(Indie i kraje Azji Wschodniej - India and South-East Asia)
[English abstracts in PDF]

Contents (PDF)

Paweł Łysiak. Indie jako wschodzące mocarstwo ekonomiczne [India as the Rising Economic Superpower].

Joanna Łupińska. Z historii kontaktów polsko-indyjskich (od XVI w. do 1945 r.) [Polish Relations with India from the 16th to the 20th Century: A Historical Overview].

Magdalena Wysocka. Stosunki Indii z Unią Europejską na progu XXI w.
Polityka [Relations between India and EU at the Threshold of the 21st Century].

Azyumardi Azra. Indonezyjski islam: muzułmanie głównego nurtu i polityka [Indonesian Islam, Mainstream Muslims and Politics].

Grzegorz Wroński. Mocarstwowość Chin – wyznaczniki pozycji międzynarodowej we współczesnym świecie [China as a Superpower: A Review of Attributes].

Elżbieta Potocka. Hongkong – blaski i cienie trudnej integracji [Hong Kong's Bumpy Road to Integration with the Motherland].

Beata Bochorodycz. Okinawa – geograficzne i polityczne peryferie Japonii [Okinawa: the Geograpgical and Political Peripheries of Japan].

Adam W. Jelonek. Kryzys konsocjonalnej demokracji. Przypadek Fidżi [Crisis of Consociational Democracy. The Case of Fiji].

Ewa Rynarzewska. Udręczona dusza koreańska. Nurt tragicznego niespełnienia Han [The Koreans Tormented Soul: The Concept of Han - Tragic Non-Fulfilment].

Maciej Kremplewski. O wpływie dziedzictwa Sunzi na strategie negocjacyjne w Azji Wschodniej: różnice kulturowe między Malajami, a Chińczykami [The Sun Zi's Heritage And Its Influence on Business Negotiations: Differences between the Malays and the Chinese].

Bartosz Woliński. Rozwój nauki i nowoczesnych technologii jako podstawa sukcesu gospodarczego Singapuru [Role of Science and Technology in the Success of Singapore's Economy].

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.