Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik 9/2006Volume 9/2006
(Stosunki międzynarodowe Chin - China's International relations)
[English abstracts in PDF]

Contents (PDF)

Dmitri Yanchevetski. Dramatyczny rok 1900: wojska obcych mocarstw pacyfikują Chiny – zapiski rosyjskiego korespondenta wojennego [The drama of 1900: armies of foreign powers pacify China – the excerpts from a Russian war correspondent’s diary].

Tomasz Kamieński. Miejsce Chin w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej [China and the security policy of the European Union].

Małgorzata Wróblewska. Polityka Francji wobec Chin po roku 1989 [France’s policy towards China after 1989].

Wojciech Łysik. Stosunki niemiecko-chińskie na progu XXI wieku [German-Chinese relations at the beginning of the 21st century].

Chong-Pin Lin. Formująca się wielka strategia Chin: Ku dominacji w Azji Wschodniej, ale bez walki [China’s emerging grand strategy: dominating East Asia without fighting].

Karolina Kupińska. Wizerunek Ameryki w prasie chińskiej [The image of the United States of America in Chinese Press].

Chiny – Unia Europejska – Stany Zjednoczone: Wyzwania w XXI wieku. Zapis dyskusji na wspólnej konferencji Fundacji „Polska w Europie” oraz Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w dniu 28 lutego 2006 r. [China – European Union – United States: Challenges in 21st century.
Record of the conference co-organized by the „Poland in Europe” Foundation and the Centre of East Asian Civilisations of Warsaw School of Social Psychology, Warsaw, 28 February 2006]

Bartosz Woliński. Restrukturyzacja i prywatyzacja chińskich przedsiębiorstw [Restructurization and privatization of Chinese enterprises].

Piotr Niezgódka. Przestrzeganie praw własności intelektualnej w Chinach po przystąpieniu do Światowej Organizacji Handlu [IPR protection in China after the accession to the WTO].

Małgorzata Pietrasiak. Indochiny – trudna integracja [Indochina – an uneasy integration].

Oyungerel Tangad. Tradycje kulturowe a życie polityczne w Mongolii [Cultural traditions and political life in Mongolia].

Maung Than Htun Aung. Klasztory buddyjskie w życiu społecznym Birmy [Buddhist monasteries in social life in Burma].

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.