Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik nr8/2005

Volume 8/2005 [English abstracts in PDF]

Contents (PDF)

Jan Rowiński, Justyna Szczudlik. Z historii kontaktów polsko-chińskich (do 1945 r.) [From the history of Polish-Chinese relations (until 1945)].

Joseph Kolmaš. Akomodacja – poprzedniczka aggiornamento? (Na przykładzie misji katolickich w Chinach w XVI – XVIII w.) [Accomodation – the predecessor of aggiornamento? The example of catholic missions in China in 16th and 17th century]

Małgorzata. Pietrasiak. Reformy oświatowe w Wietnamie. Zarys uwarunkowań [The educational reforms in Vietnam. Some conditions].

Katarzyna Pawlak. System wartości na Tajwanie. Jaka „tradycja”? Jaka nowoczesność”? [The values system in Taiwan. What about „traditions”? What about „modernity”?]

Marta Lipska. Japoński styl negocjacyjny [The Japanese way of negotiations].

Catherine Earl, Adam Fforde. Spice is nice. Australia and Asia – changing attitudes, changing practices.

Krzysztof Grzybowski. Filipiny – zarys historii najstarszej demokracji w Azji [The Philippines – an outline of the history of the oldest democracy in Asia].

Aleksandra Zamaraeva. Interesy Chin w Azji Centralnej [Chinese interests in Central Asia].

Adam P. Olechowski. Kolej do Tybetu – szansa czy zagrożenie? [Railway to Tybet – an opportunity or a threat?]

Katarzyna Kubicz-Andryszak. Modyfikacja stanowiska Chin wobec problemu globalizacji Modification of China’s stance on globalization].

Ryszard Zalski – Rozmowa z Chien Fu, byłym sekretarzem Czang Kaj-szeka, politykiem, dyplomatą, członkiem rządu Tajwanu [Interview with Mr. Chien Fu, the former secretary of Chiang Kai-shek, politician and member of the Taiwanese government].

Ewa Pałasz Rutkowska. Profesor Wiesław Kotański (1915–2005) – wybitny uczony, japonista, wychowawca pokoleń [Professor Wiesław Kotański (1915–2005) – distinguished scholar in the Japanese Studies,
educator of generations].

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.