Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik nr 7/2004

Volume 7/2004 [English abstracts in PDF]

Contents (PDF)

Adam W. Jelonek et al. Wartości azjatyckie – jako platforma polityczna i przedmiot badań socjologicznych [Asian values as a political platform and subject of social analyses].

Marta Kosmala. Dwie cywilizacje – Dwa systemy wartości. Dwie wizje praw człowieka [Two civilizations – Two systems of values – Two visions of human rights].

Krzysztof Gawlikowski, Henryk Suchar. Dialog między cywilizacjami – Rozmowa z prof. Hamidem Bashiryeh'em, wicedyrektorem Międzynarodowego Centrum Dialogu między Cywilizacjami w Teheranie [Dialog among civilizations: Interview with prof. Hamid Bashiryeh, Vice-director of the International Center Of Dialog Among Civilizations in Teheran].

Sławoj Szynkiewicz. Mit i współczesne realia Tybetu. Wybrane problemy społeczno-polityczne [Myths and Tibet. Some contemporary social and political issues].

Emilia Sułek. Świat według rGyud bzhi: Podstawowe pojęcia medycyny tybetańskiej [World according to rGYUD BZHI: The basic concepts of Tibetan medicine].

Wang Dewen. Obowiązkowe szkolnictwo wiejskie w Chinach: obecna sytuacja, trudności, strategie rozwiązań [China’s rural compulsory education: Current situation, problems and policy alternatives].

Krzysztof Gawlikowski. Zapiski z Pawilonu Odlatującego Żurawia (III) [Notes from the Pavilion of the flying away Crane – Essay (III)].

Robert A. Scalapino. Northeast Asia Today – An Overview.

Małgorzata Pietrasiak. Modernizacja systemu społeczno-ekonomicznego Wietnamu [Modernization of the Vietnamese social-economic system].

Paweł Milewski. Strategia i polityka rozwoju Zachodnich Chin, a stosunki gospodarczo-handlowe z sąsiednimi państwami Azji Centralnej [Development policy of Western China and economic relations with neighboring states of Central Asia].

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.