Azja-Pacyfik

Azja Pacyfik 6/2003

Volume 6/2003
(Chiny: religia, obyczaje, polityka
China: religion, traditions, politics) [English abstracts in PDF]

Contents (PDF)

Krzysztof Gawlikowski. Religijność chińska – uwagi o innej cywilizacji [The Chinese religiosity: remarks on a different civilisation].

Agata Kłoczewska. Religijność ludowa Chińczyków na Tajwanie – wyniki badań w terenie [The popular Chinese religiosity in Taiwan: a field report].

Maciej Witkowski. Negocjacje z Chińczykami – o regułach postępowania partnera chińskiego z cudzoziemcami i ich kulturowych uwarunkowaniach [Negotiating with the Chinese: on the Chinese patterns of dealing with foreign partners].

Paweł Milewski. Polityka zagraniczna ChRL wobec Azji Centralnej i udział Chin w Szanghajskiej Organizacji Współpracy [China’s policy towards Central Asia and the Shanghai Cooperation Organisations].

Filip Grzegorzewski. Stosunki polsko-chińskie po 1989 roku [Polish-Chinese relations since 1989].

Krzysztof Gawlikowski. Post Scriptum [Post Scriptum].

Lech Kańtoch. Związki zawodowe w Azji Wschodniej [Trade Unions in East Asia].

Krzysztof Gawlikowski. Wietnam i jego losy – kilka uwag [Vietnam and its fate: several remarks].

Henryk Suchar. Wietnamska tożsamość – wywiad z prezydentem Wietnamu Tran Duc Luongiem [Vietnam’s identity – an interview with Tran Duc Luong, President of the Socialist Republic of Vietnam].

Ryszard Zalski. Opinie Bo Yanga o Tajwanie i Chinach kontynentalnych oraz o Stanach Zjednoczonych i o współczesnym świecie [Bo Yang’s opinions on Taiwan, mainland China and the contemporary world].

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.