Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik 5/2001Volume 5/2002
(Azja Południowo-Wschodnia – South-East Asia)
[English abstracts in PDF]

Contents (PDF)

Krzysztof Gawlikowski. Azja Południowo-Wschodnia jako region historyczno-kulturowy (I) [Southeast Asia as a regional community – its historical and cultural characteristics (part I)].

Adam W. Jelonek, Mohamed Mustafa Ishak. Kwestie etniczne i aspiracje narodowe a polityka budowy „zjednoczonego narodu Malezji” [Ethnicity and nationalism in the policy of nation – building in Malaysia].

Ta Minh Tuan. Polityka zagraniczna Wietnamu w okresie „odnowy” (doi moi); źródła i ewolucja [Vietnam’s foreign policy in the doi moi period: Its origins and evolution, 1986–2000].

Małgorzata Pietrasiak. Wietnamska droga do niepodległości: sytuacja polityczna w Wietnamie w latach 1945-1946 [The difficult path towards independence: the political situation in Vietnam in the years 1945–1946].

Jarosław Smulski. Indonezja na przełomie XX i XXI w.; od systemu autorytarnego ku semidemokracji [Political transformations in Indonesia on the turn of the 20th century: from an autocratic system to a semi-democracy].

Bogusław Zakrzewski. Relacje polsko-tajlandzkie; refleksje historyczne w trzydziestolecie ustanowienia stosunków dyplomatycznych [Polish-Thai historical relations: some remarks at the occasion of thirty years of diplomatic relations].

Adam W. Jelonek. Azja rejonu Pacyfiku a system światowy; uwagi u progu nowego wieku [The Pacific Asia in the global system: remarks at the beginning of the new century].

Ryszard Zalski. Kraje ASEAN wobec Unii Europejskiej: próba bilansu [The ASEAN countries and the EU: towards closer co-operation].

Jacek Potocki. Malezja a świat zachodni i sąsiedzi; rozmowa z premierem Malezji Mahathirem bin Mohammadem [Malaysia, its neighbours and the West: an interview with Mahathir bin Mohammad, Prime Minister of Malaysia].

Robert Jakimowicz. Stosunki Japonii z ChRL; problem traktatu pokojowego [Japan’s relations with China: the peace treaty problem and its solution].

Wojciech Ostrowski. Droga Tajwanu do demokracji [Taiwan’s way to democracy].

Tytus Sierakowski. Stosunek chińskich studentów do ataku terrorystycznego 11 września 2001 r. na USA [Chinese students’ attitudes to the September 11 attack on the USA].

Joanna Młodawska. Specyficzne cechy japońskiego modelu ekonomicznego [Particular features of the Japanese economic model].

Dominik Mierzejewski. Kilka uwag o stosunkach ChRL i USA [Remarks on the US’ relations with PRC: an evaluation of the last thirty years].

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.