Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik 1/1998

Volume 1/1998 [English abstracts in PDF]

Contents (PDF)

Krzysztof Gawlikowski. Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej [The question of human rights from an Asian perspective].

Karin Tomala. Chiny a prawa człowieka [China and human rights].

Krzysztof Karolczak. Japońska demokracja – tatemae czy honne? [Japanese democracy - tatemae or honne]

Krzysztof Jasiecki. Reformy strukturalne w Japonii u progu XX wieku [The structural reforms in Japan on the verge of the 21th century].

Władysław Góralski. Założenia i kierunki polityki zagranicznej Japonii [Foundations and trends in Japan's foreign policy].

Bohdan Kikolski. Plany rozwoju gospodarczego Chin [Plans of the economic development of China].

Kazimierz Starzyk. Elementy zagranicznej polityki ekonomicznej Chińskiej Republiki Ludowej – implikacje dla Polski [The foreign economic policy of the People's Republic of China and its implications for Poland].

Jarosław Grzywacz. Wybory prezydenckie w Republice Chińskiej na Tajwanie 1996 [The presidential elections in the Republic of China on Taiwan].

Adam W. Jelonek. Ofiary rewolucji Czerwonych Khmerów w Kambodży. Próba obiektywnej oceny [Victims of the Khmer Rouge in Cambodia. An attempt at an unbiased evaluation].

Nguyen Thanh Giang. Obraz wietnamskiej reformy rolnej w latach 1980-1995 [Vietnamese agricultural reform in 1980-1995].

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.