Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik 2/1999Volume 2/1999 [English abstracts in PDF]

Contents (PDF)

Elżbieta Potocka. 80 lat stosunków polsko-japońskich [80 years of the Polish-Japanese relations].

Jacek Kobus. Polityka Japonii wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 90. – zarys uwarunkowań [Japan's Relations with Central and Eastern Europe in the 90's].

Robert Jakimowicz. Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych po 1978 roku [An outline of the Chinese-Japanese economic relations after 1978].

Elżbieta Potocka. Spór terytorialny główną przeszkodą w normalizacji stosunków rosyjsko-japońskich [The territorial dispute - the main obstacle in the normalization of Russian and Japanese relations].

Marceli Burdelski. 50 lat stosunków Polski z ChRL – rys historyczny [50 years of relations between Poland and People's Republic of China - a historical brief].

Janusz Kowalski. Powstanie i rozwój cywilizacji chińskiej [The rise and development of the Chinese Civilization - part I].

Krzysztof Kijak. Niektóre aspekty polityki gospodarczej Malezji [Some aspects of the Malaysia's economic policy].

Krzysztof Gawlikowski. Problem „wartości azjatyckich”. Uwagi o koncepcjach Mahathira bin Mahamada [On the "Asian Values" Problems: Remarks on Mahathir bin Mohamad's Concept].

Michał Korzec. Azja Wschodnia po kryzysie: uwagi do „przyczynowości moralistycznej” [The East-Asia after crisis: remarks on the moral causality].

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.