Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik 4/2001Volume 4/2001 (China) [English abstracts in PDF]

Contents (PDF)

Bogdan Góralczyk, Zdzisław Góralczyk. Chiny na arenie międzynarodowej [China from an international perspective].

Edward Haliżak. Stosunki amerykańsko-chińskie. Partnerzy czy rywale w XXI wieku? [US-China relations: partners or rivals in the 21st century?]

Krzysztof Starzyk. Chińska Republika Ludowa w WTO. [People's Republic of China and WTO].

Bohdan Kikolski. Hongkong – trzy lata pod jurysdykscją ChRL. [Hong Kong: the three years after unification].

Tytus Sierakowski. Zachód w oczach młodych Chińczyków. Badanie studentów Nankinu [The West in the eyes of young Chinese. A survey of students' opinions at Nanjing].

Bogumił Rychłowski. Mocarstwa Azji – ich udział w strukturach współczesnego świata [Asian giants and their role in the contemporary world].

Ta Minh Tuan. Normalizacja stosunków Wietnamu z Chinami [The normalization of Vietnam-China relations: the 10th anniversary note].

Katarzyna Pejda. Miłość w poezji chińskiej; klasyczna poezja shi i nowoczesna baihua z lat 1917-1942. [Love in Chinese poetry: the classical shi to the vernacular baihua poetry of the years 1917-1942].

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.