Azja-Pacyfik

Najnowszy numer

Volume 14/2011
(Chiny w setną rocznicę rewolucji Xinhai - China at the 100 anniversary of the Xinhai Revolution)

Bogdan Góralczyk. Rewolucja Xinhai w chińskich dziejach [The Xinhai Revolution from the Viewpoint of Chinese History].

Krzysztof Gawlikowski. Cechy szczególne Rewolucji Xinhai i jej paradoksy [Particular Character of the Xinhai Revolution and its Paradoxes].

Chen Yunqian. Sun Yat-sen jako symbol w pamięci politycznej klas niższych we współczesnych Chinach [The Symbol of Sun-Yat-sen and the Political Memory of the Lower Classes in Modern China].

Jerzy Bayer. Problem chińskiego nacjonalizmu do chwili proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej [The Issue of Chinese Nationalism until the Establishment of the People's Republic of China].

Jakub Polit. Mocarstwa wobec Rewolucji Xinhai [Great Powers and the Chinese Xinhai Revolution].

Pan Kuang-che. Sun Yat-sen i jego analiza „międzynarodowej pozycji Chin” [Dr. Sun Yat-sen's Discourses of China's Position in the Family of Nations].

Dominik Mierzejewski. Wyzwania chińskiej dyplomacji u progu ery republikańskiej [Challenges of Chinese Diplomacy at the Dawn of the Republican Era].

Piotr Kurczewski. Diaspora chińska na świecie – ewolucja zjawiska [Chinese Diaspora Worldwide - the Evolution of a Phenomenon].

Jan Pajor. Stanowisko USA wobec Chin podczas powstania Yihetuan [US Position vis-à-vis China during the Yihetuan Uprising].

Paweł Bartosiński. Jak straciliśmy Chiny? Amerykański spór o politykę wobec Chin w latach 1944–1950 [How Did We Lose China? The American Argument about the 1944-1950 Policy vis-à-vis China].

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.